Left eye was blinded on the seventh fight.  

Ô Bông refers to fowl that has a color mixture of black and white. The bird has small head blending nicely with its neck. The comb is not perfect because it is tilted but it has multiple layers falling toward the beak, a good sign. Skull is narrower than the temple bones, smooth face, strong beak, dense ear feathers. All good signs.Nhận xét của sư kê BaLoi

Con Ô bông này có "cổ đôi mình dầy" mà trong Kê Kinh còn gọi là "Cổ cần một đoạn liền nhau". Thường thì gà mang tướng "Võ" mới có hình thù dầy và thân hình nặng nề, lực lưỡng như con gà này.

Một đặc điểm khác là con gà Ô bông có màu mỏ và màu chân rất hợp cách giữa hai màu trắng và đen. Gà mặc dù thân dầy, tròn trịa nhưng vẫn có hai vai đứng thẳng và hiên ngang. Chiến kê mà thiếu vai thì mất đi cái oai phong của một chiến tướng.


This cock was throughly trained. It has a solid body but surprisingly light weight.


Vị sư kê của Ô Bông tất nhiên là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề vì
Ô Bông được huấn luyện chắc nịch nhưng nhẹ nhàng.


  photo #1. click for larger view  

  photo #2. Click for larger view  

Leg scales has the following good signs:

- Small shanks, long skinny toes
- The row of "Thành" has several scales tilted down (Trễ giáp)
- The left leg has Xiên Đao or "tilted dagger". Click on photo # 4 for detail
- Brace toes has scales marching up to the spurs. (Thới Hoa Đăng).
- Hậu scales (photo #3) has no disruption and marched passed the spurs.


Góp ý của sư kê BaLoi

Hình 1 và hình 2 cho thấy hàng tiền không có vảy xấu. Cặp chân này cho thấy đây là gà văn pha, chân gà tròn và nhỏ so với thân mình. Các ngón chân nhỏ và dài, nhất là ngón ngọ - tức ngón giữa. Trong Đạo Kê có khen đây là một món quà trời cho "Nhìn xa ngón ngọ thấy dài".

Hình 3 cho thấy con gà Ô Bông này có hàng Hậu thật là xuất sắc. Hàng Hậu bắt đầu từ vảy đầu tiên từ gối đóng án ngang lớp bản và rấ vững - nhất là 5 vảy đầu của hàng Hậu. Ngoài ra hàng Hậu còn chạy đều xuống thắt nhỏ lại ở cuối hàng và dài quá cựa mà không loạn hàng.

Trong hình 4, chân trái của gà tuy hàng độ bị phá cách nhưng lại cho ta thấy một đặc điểm khác, một vảy qúy là "Độc Giáp". Hàng Thới Hoa Đăng chạy dài đến cựa và vảy cuối được "ngậm ngọc" bởi vảy ở hàng Quách.

Với các đặc điểm trên, có thể giải thích xác đáng về chiến tích đã thắng 7 trận của con chiến kê Ô Bông này.


  photo #3. Click for larger view  

  photo #4. Click for larger view